การผลิตเห็ดแครง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

24 ม.ค. 2011 การผลิตเห็ดแครง

เห็ดตีนตุ๊กแก/เห็ดแครง เห็ด ตีนตุ๊กแก เป็นเห็ดที่มี fruiting bodies ขนาดเล็กรูปร่างคล้ายพัด ไม่มี ก้านดอก (stem) เกาะติดกับต้นไม้ที่ตายแล้วโดยใช้โครงสร้างเฉพาะของมัน เอง ดูคล้ายกับเห็ดหิ้งขนาดเล็ก  มีครีบ(gills) อยู่ใต้ดอก ผิวด้านบนดู เหมือนมีรูขนาดเล็กๆ หรือเรียบธรรมดา  ดอกเห็ดอ่อนจะมีสีขาวนวลแต่เมื่อแก่ ขึ้นจะกลายเป็นสีน้ำตาล เนื้อเหนียวและแห้ง
Read More