การผลิตเห็ดโคน- เห็ดโคนญี่ปุ่น Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

24 ม.ค. 2011 การผลิตเห็ดโคน- เห็ดโคนญี่ปุ่น

เห็ดโคนญี่ปุ่น เพาะได้ง่าย รายได้ดี ที่บ้านหนองโข่ย จ.ขอนแก่น การ เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่นในช่วงแรก เมื่อได้ผลผลิตในตอนแรกแม้แต่ตนเองก็ยังไม่ กล้ารับประทานสักเท่าไหร่ แต่เมื่อได้เพาะแล้วก็ต้องลองดู ปรากฏว่าอร่อย ดี จากนั้นก็ให้เพื่อนบ้านลองชิมดูก็มีทั้งคนกล้าและไม่กล้า แต่เมื่อได้ลอง กินดูแล้วต้องขอเพิ่มอีก

Read More