การเตรียมดิน

จะทำอย่างไรเมื่อมีวัชพืชหรือหญ้าในนาข้าว?
February 3, 2021

จะทำอย่างไรเมื่อมีวัชพืชหรือหญ้าในนาข้าว?

ปกติแล้วไม่ว่าพื้นที่ใดๆที่มีดินก็ย่อมจะมีวัชพืชหรือหญ้าขึ้นได้เสมอๆ และถ้าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วแบบในนาข้าวที่เราได้มีการใส่ปุ๋ยบำรุงดินให้ข้าวได้เจริญเติบโตด้วยแล้วนั้นย่อยต้องมีวัชพืชหรือหญ้าขึ้นแน่นอน
อ่านเพิ่มเติม