การเพาะต้นกล้า Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ต.ค. 2010 วิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า

วิธีและเทคนิคการเพาะกล้า,การเพาะต้นกล้า ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์หลายชนิดที่มีราคาค่าเมล็ดพันธุ์สูง เช่น เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสม เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศสีดาลูกผสม เมล็ดพันธุ์แตงโมลูกผสม เมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสม หรือเมล็ดพันธุ์มะระจีนลูกผสม ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุ์มาดีมากแต่ราคาของเมล็ดพันธุ์ก็มีราคาค่อนข้างสูงด้วย
Read More