การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบอินทรีย์

เลี้ยงกุ้งก้ามแดง: คำถาม, วิธีเลี้ยง, แบบอินทรีย์, พันธุ์ที่ได้รับความนิยม (Thai)
May 26, 2023

เลี้ยงกุ้งก้ามแดง: คำถาม, วิธีเลี้ยง, แบบอินทรีย์, พันธุ์ที่ได้รับความนิยม (Thai)

กุ้งก้ามแดงเป็นชื่อทางวิชาศาสตร์สำหรับกุ้งในสายพันธุ์ Penaeus merguiensis หรือที่รู้จักกันในชื่อวงศ์กุ้ง Penaeidae ซึ่งเป็นกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้ามากในหลายประเทศ กุ้งก้ามแดงมีลักษณะต่างจากกุ้งอื่นๆ ด้วยก้ามแดงที่ยาวและบางสีแดงสดในส่วนปลายก้าม ลำตัวสีเขียวอ่อนหรือน้ำตาลอ่อน และมีขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มที่ การปรุงอาหารกุ้งก้ามแดงมีหลายวิธี เช่น นึ่ง, ต้ม, ทอด, แกง, หรือนำมาใช้ในอาหารทะเลอื่นๆ อย่างเช่น ยำกุ้ง, ปาท่องโก๋, และอื่นๆ กุ้งก้ามแดงเป็นที่นิยมในการทำอาหารและมีรสชาติอร่อย และเป็นแหล่งประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งเชิงพาณิชย์อีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม