การแก้ดินเปรี้ยว Tag

09 ต.ค. 2013 การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีสีดำหรือเทาดำ ถัดลงไปจะพบ สีสนิมเหล็กปะปนอยู่และมีจุดประสีเหลือง อ่อนเหมือนฟางข้าว (Jarosite) ในดินชั้นล่าง ลึกจากผิวดินประมาณ 25-150 เซนติเมตร พื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีปัญหามากที่สุดบริเวณภาค กลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง และสุพรรณบุรี ซึ่งพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มน้ำขัง ใช้ทำนาเป็นหลัก แต่ผลผลิตที่ได้ยังต่ำอยู่เนื่องจากมีปัญหาใน ด้านเคมีของดินความเป็นกรดที่สูงมาก มี ธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อลูมินัม และเหล็ก อยู่ในระดับค่อนข้างสูงละลายออกมาจนเป็น พิษต่อพืชที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส จะลดลงมีปัญหาทางกายภาพของดิน คือ เมื่อดินเป็นดินเหนียวจับตัวกันแน่นระบายน้ำ เลวเมื่อแห้งดินจะแข็ง ยังมีปัญหาทางด้าน ชีวภาพด้วย เพราะความเป็นกรดสูงจุลินทรีย์ ที่สร้างอาหารให้แก่พืชไม่สามารถทำงานได
Read More