กุ้งขาวแวนนาไม

กุ้งขาวแวนนาไม การเพิ่มผลผลิตและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
May 2, 2024

กุ้งขาวแวนนาไม การเพิ่มผลผลิตและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง

กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หรือที่รู้จักในชื่อกุ้งขาวมะกัน นับเป็นหนึ่งในพันธุ์กุ้งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น การเติบโตเร็ว ความทนทานต่อโรคบางชนิด และการปรับตัวได้ดีกับระบบการเพาะเลี้ยงที่หลากหลาย ทำให้กุ้งขาวแวนนาไมกลายเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการทั้งในระดับสากลและในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม