ขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งฝอย

การเลี้ยงกุ้งฝอย: ขั้นตอนและเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อสร้างรายได้อาชีพทางเลือกใหม่
May 12, 2023

การเลี้ยงกุ้งฝอย: ขั้นตอนและเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อสร้างรายได้อาชีพทางเลือกใหม่

กุ้งฝอยคือชื่อทางวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ำเครือข่ายที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Penaeus monodon ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นที่นิยมในการปรุงอาหารทั่วโลก กุ้งฝอยมีลักษณะเด่นคือขนาดใหญ่กว่ากุ้งนางรมปกติและมีลักษณะต่างๆ เช่น ลำตัวยาวกว่า, เปลือกแข็งแรง, หางยาว, และมีเส้นแกนสีดำบริเวณหลังส่วนกลางของลำตัว สีของกุ้งฝอยเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำเต็มตัว
อ่านเพิ่มเติม