ข้าวฟ่างไม้กวาด

ข้าวฟ่างไม้กวาด ได้ทั้งเมล็ดได้ทั้งรวง ลำต้นเลี้ยงสัตว์ 3-in-1
February 4, 2021

ข้าวฟ่างไม้กวาด ได้ทั้งเมล็ดได้ทั้งรวง ลำต้นเลี้ยงสัตว์ 3-in-1

เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำให้หาลองมาปลูกกันสำหรับ ข้าวฟ่างไม้กวาด ที่มีประโยชน์มากมาย เป็นพืชชนิดเดียวกับข้างฟ้างปกติทั่วๆไป แต่มีความพิเศษคือลักษณะรวงเมล็ดแตกต่างกัน คือ รวงข้าวฟ้างมีแขนง เรียกว่าแส้ แตกออกจากจุดเดียวกับที่ฐานรวง แส้มีความเหนียวสปริงตัวได้ดี ไม่เปราะหรือหักง่าย เมล็ดมี ขนาดค่อนข้างเล็ก มีเปลือกหุ้มสีดําหรือสีนํ้าตาลเป็นมัน วาว หุัมเมล็ดไว้เกือบมิดมีก้านรวงเหนียว จึงใช้ทําเป็น ไม้กวาดได้ดี
อ่านเพิ่มเติม