ข้าวแดงหอม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

19 พ.ย. 2010 มาตรการการปลูกข้าวแดงและข้าวต่างสี

ข้าวแดง : ปัญหาและความสำคัญ ข้าวแดง หมายถึง ข้าวที่มีเยื่อ หรือเปลือกหุ้มเมล็ด ข้าวกล้อง (pericarp) เป็นสีแดง แบ่งได้ 2 ชนิด 1. ข้าวป่า เป็นวัชพืชที่ร้ายแรงขึ้นปะปนกับข้าวปลูกในนา ข้าวเปลือกมีสีฟาง หรือสีน้ำตาลดำ หางยาว เมล็ดมีขนาดเล็กและแข็ง
Read More