ข้าว Tag

วิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสาร

29 พ.ย. 2016 วิธีการเก็บรักษาข้าวเปลือกและข้าวสาร

เนื่องจากข้าวที่เกษตรกรมีปริมาณมากออกสู่ท้องตลาด และเกษตรกรชาวเกษตรอินทรีย์หลายคนกำลังมองหาวิธีเก็บรักษาข้าวไว้นานๆ เผื่อจะเอาไว้กินไว้ขายในอนาคต เลยหยิบยกวิธีการเกษตรรักษาข้าวแบบง่ายๆที่ทำได้เองไม่ยุ่งยากมาฝากกัน จะได้มีข้าวไว้กินไว้ขายกันต่อไป เพราะข้าวนั้นเป็นพืชตระกูลหญ้า ที่มีความหลากหลายของสายพันธุ์ ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าโภชนาการต่อร่างกายในด้านต่างๆ แถมยังช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด หัวใจ สมอง ช่วยระบบสืบพันธุ์ เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญข้าวยังถือเป็นแหล่งพลังงานหลักในการช่วยสร้างพลังงานให้กับมนุษย์เราอีกด้วยนะ มาดูวิธีการเก็บรักษาข้าวสารและข้าวเปลือกกันเลย..
Read More

20 ธ.ค. 2015 ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ (Thai jasmine rice) เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ทำให้ข้าวไทยเป็นสินค้าส่งออกที่รู้จักไปทั่วโลก
Read More

10 ก.ย. 2015 การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูงและใช้ขยายพันธุ์ข้าวต่อ

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวหอมที่ได้จากการนำ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากนาเกษตรกร อำเภอ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 199 รวง มาปลูกเพื่อศึกษาพันธุ์และได้ข้าวรวงที่ 105 ที่มีลักษณะ พิเศษ คือ มีกลิ่นหอม และเมล็ดอ่อนนุ่ม เมื่อนำ มาหุงต้ม ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงพันธุ์ให้บริสุทธิ์ตามหลัก วิชาการจนได้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ รัฐบาลประกาศให้ขยายพันธุ์ส่งเสริมการปลูกได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2502 เป็นต้นมา สำ หรับพื้นที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เหมาะสม ได้แก่ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางพื้นที่
Read More

02 มิ.ย. 2014 เทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์ ทำนาปลอดสารพิษ 100 ถังต่อไร่

คุณณรงค์ สิทธิพันธุ์ เกษตรกรทำ นาในพื้นที่ชลประทาน เจ้าของนา ทุ่งโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเกษตรกรอีกผู้หนึ่งที่เป็นสมาชิก เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งทำนาแบบ เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 50 ไร่ ผลิตข้าวที่ ปลอดภัย ได้คุณภาพเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ เห็นว่าแนวทางของเกษตรอินทรีย์นี้ เป็น สิ่งที่ทุกคนควรมุ่งสู่รวมทั้งยังเป็นแปลงนา เรียนรู้ของทางชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่ อินทร์บุรี จังหวัดจันทบุรี
Read More

12 พ.ย. 2012 การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์

การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่เน้น การใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในทุกขั้นตอน การผลิตและในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต การ ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบเกษตรอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดีที่สุด ต้องมีการจัดการวางแผน การปลูก และจัดหาปัจจัยการผลิต ดังนี้ คือ การเลือกพื้นที่ปลูก พื้นที่ปลูกข้าว ควรอยู่ห่างจากถนนหลวง มีพื้นที่ ขนาดใหญ่ติดต่อกัน มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการ เพาะปลูก มีการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและน้ำ และทำประวัติการทำการเกษตรของพื้นที่ การวางแผนการป้องกันสารปนเปื้อน ปลูกพืชเป็นแนวกันชน ห่างจากพื้นที่ข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ประกอบด้วยพืชกันลมเพื่อ กรองสารเคมีไม่ให้เข้ามาในแปลง ได้แก่ ยูคาลิปตัส แคฝรั่ง แนวกระถิน เป็นต้น การจัดการดิน ...

Read More

11 พ.ย. 2012 ข้าวลืมผัว อร่อยจนลืมผัว ประโยชน์ล้นเกินเมล็ด

ข้าวชนิดนี้ เป็นข้าวดั้งเดิมของชาวม้ง  ปกติชาวม้งมักจะใช้ประกอบพิธีกรรม รวมทั้งแปรรูป นำมาตำ ให้เป็นแป้ง แล้ว นำไปย่าง พกห่อไว้บริโภคระหว่างเดินทาง ข้าวลืมผัว จัดเป็นข้าวไร่ที่ปลูกในเขตพื้นที่สูง มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี  มีฝนกระจายตัวสม่ำเสมอ  ปัจจุบันมีแหล่งปลูกมากที่ อ.พบพระ จ.ตาก และเริ่มกระจายมาที่อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ข้าวลืมผัว มีต้นสูงประมาณ 137 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างอ้วน น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟ้าอากาศเหมาะสม ได้ 490 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อนำมาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้ 200-350...

Read More
ข้าวมาตรฐาน GMP

08 พ.ย. 2012 ข้าวมาตรฐาน GMP เจาะตลาดอาเซียน!

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่าข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งขายสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพมาตรฐานการผลิต ข้าวสารของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาข้าวปลอมปน ขบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและเพื่อให้ตลาดข้าวสหกรณ์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รณรงค์ให้โรงสีของสหกรณ์ เข้าโครงการมาตรฐานการผลิต GMP ที่มีการดูแลควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบส่งเข้ามา ไปถึงขบวนการสี การเก็บผลผลิต การจำหน่าย ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลัก พร้อมกันนี้ยังต้อง ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ตรงตามสายพันธุ์ ชนิดเกรดมาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 58 แห่ง 68 โรงสี ที่เข้าร่วมโครงการ....

Read More
การบริโภคข้าว

06 พ.ย. 2012 แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชีย

ภาพรวมและแนวโน้มระบบเศรษฐกิจข้าวไทยโดยมีสาระสำคัญ คือ การบริโภค :  แนวโน้มการบริโภคข้าวต่อหัวลดลงทั่วโลก โดยเฉพาะชาวเอเชียซึ่งหันไปบริโภคอาหารอื่นแทนข้าวและได้รับวัฒนธรรมการ บริโภคจากตะวันตกมากขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่า ในทศวรรษที่ผ่านมาอัตราเพิ่มประชากรสูงกว่าอัตราเพิ่มของผลผลิตต่อไร่ ทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น ในส่วนของประเทศไทย การบริโภคข้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2554 คนในเมืองบริโภคข้าวเพียง 84 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับ 93 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 (ส่วนคนในชนบทบริโภคข้าวจาก 114 กิโลกรัมต่อคนในปี 2545 ลดลงเหลือ 99 กิโลกรัมต่อคนในปี 2554) นอกจากนี้ งานวิจัยของดร.นิพนธ์แสดงให้เห็นว่า คนไทยที่กินข้าวหอมให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสามประการคือ 1) คุณภาพข้าวที่หุง 2) แหล่งที่มาและ 3) ตราสินค้า ในขณะที่ผู้บริโภคข้าวขาวเน้น 1) สีเมล็ดขาว...

Read More
ภัยแล้ง นาข้าว

06 พ.ย. 2012 ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ทั้ง 3 คน เข้ากระทรวง ประกาศพร้อมทำงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ ใช้ฤกษ์เข้ากระทรวงพร้อมกันในเวลา 08.00 น. โดยได้สักการะศาลพระพรหมท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เบื้องต้นได้แบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้ว โดยให้นายยุทธพงศ์ดูแลงานทั้งหมดที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของนายณัฐวุฒิ ส่วนนายศิริวัฒน์ให้ดูแลงานกรมประมง ส.ป.ก. และกรมหม่อนไหม ส่วนที่เหลือตนจะเป็นผู้ดูแล แต่จะมีการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น  ส่วนเป้าหมายการทำงาน จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น...

Read More