คุณภาพยางพารา Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การตรวจสอบคุณภาพไม้ยางพารา

คุณภาพไม้ยางพารา, การตรวจสอบคุณภาพไม้, คุณภาพยางพาราการอาบน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ เป็นวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของไม้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ยาวนานกว่าการใช้ไม้ตามธรรมชาติ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการอาบน้ำยาเพียงเล็กน้อย ทำให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน วิธีการตรวจสอบไม้อาบน้ำยา ทำได้หลายวิธี เช่นการตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy หรือ Atomic Emission Spectroscopy ซึ่งหมายถึง ICP-AES ในที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นวิธีที่ใช้ทดสอบไม้ในห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้องและแม่นยำค่อนข้างสูง
Read More