คุณสมบัติของไม้ยางพารา Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 คุณสมบัติเด่นของไม้ยางพารา

คุณสมบัติของไม้ยางพารา, ไม้ยางพารา, ทรัพยากรไม้ยางพาราไม้ยางพารา เป็นไม้ที่มีคุณภาพ ทางกายภาพ หลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม ย้อมสีได้ ตกแต่งง่าย น้ำหนักเบา ทั้งมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบ ด้านคุณสมบัติอันโดดเด่น หลายประการเช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ ไม้สักขาว (White Teak )”
Read More