จิกนา Tag

จิกนา

13 พ.ย. 2012 จิกนา

จิกนา Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. วงศ์ LECYTHIDACEAE ชื่ออื่น กระโดนทุ่ง, กระโดนน้ำ (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ); จิกน้ำ, จิก (ภาค กลาง); ปุยสาย, ลำไพ่ (อุตรดิตถ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงได้ประมาณ 15 ม. แตกกิ่งต่ำแผ่กว้าง ค่อนข้างกลม เปลือก หนา ขรุขระหรือแตกเป็นร่องตื้นตามยาว สีน้ำตาลเทา แตกหน่อได้ดี ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูปไข่กลับ ยาว 7–20 ซม....

Read More