ชาวนา Tag

25 เม.ย. 2013 ปลูกต้นยูคาลิปตัสบนคันนา อีกหนึ่งทางเลือกของชาวนาภาคอีสาน

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา สภาพพื้นที่นาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี ลักษณะเป็นที่ราบสูงมีขนาดกระทงนาเล็ก ทำให้มี คันนาเป็นจำนวนมาก เหมาะที่จะนำมาใช้ประโยชน์ ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้ที่สามารถ เจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม จะช่วยให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากการทำนา
Read More
การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในข้าว

07 พ.ย. 2012 สาเหตุที่ชาวนาเลิกใช้สารเคมีไม่ได้คืออะไร?

ผมเป็นคนเมือง แต่เป็นหลานชาวนา ตายายอยู่ชนบทจนสิ้นอายุขัย ปัจจุบันผมตัดสินใจใช้ช่วงปลายชีวิต กลับไปสู่ผืนดินที่พ่อของยายยกเป็นมรดกตกทอดมาให้แม่จนถึงผมและจะส่งต่อไปสู่ลูกของผมต่อไป ผมใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ผมผูกพันและไม่เคยลืมความสุขในหมู่วงศาคณาญาติและท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง ผมรักบ้านนอก รักความสงบ ผมจึงกลับสู่บ้านตายาย พร้อมแนวคิดการทำการเกษตรอินทรีย์ เมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทดลองทำนาโยนกล้าแบบเกษตรอินทรีย์ บนผืนดินที่ร้างจากการทำนามาเกินกว่าสามปี เพราะผู้เช่าขอเช่าเฉพาะที่นาลุ่ม นาดอน 5 ไร่จึงให้เช่าเลี้ยงวัวอยู่หลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจึงพยายามปรับปรุงที่ดอน 5 ไร่ให้สามารถทำนาแบบโยนกล้าให้ได้ ปัจจุบันที่ดอนดังกล่าวเริ่มจะเก็บน้ำอยู่บ้างแล้วทำให้แนวทางเกษตรอินทรีย์เข้าใกล้คำว่า "การทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน"แล้ว แต่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมา ผมพยายามค้นหาคำตอบว่า ทำไมชาวนาส่วนใหญ่จึงใช้สารเคมีทั้งๆที่รู้ว่าเกษตรเคมีมีค่าใช้จ่ายสูง ผมจึงลองทำนาแบบเคมีดูบ้าง ประเภทเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม บนที่นาที่ขอคืนจากผู้เช่าจำนวน 12 ไร่ และก็ทำตามกระบวนการการทำนาแบบเกษตรเคมีเต็มรูปแบบและขอคำแนะนำจากพี่ป้าน้าอาตลอดจนผองเพื่อนที่ทำนาอยู่ใกล้ชิดติดกันขอคำแนะนำแบบชนิดที่ว่าผมไม่เคยทำนาแบบเขามาก่อนเลย ทุกคนยินดีแนะนำด้วยความจริงใจด้วยหัวใจของคนที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท(rurban) หนึ่งฤดูกาล ที่ทำนาแบบเกษตรเคมีผมพบว่าที่ชาวนายินดีทำนาโดยใช้สารเคมีทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น เพราะว่า 1.เกษตรอินทรีย์ใช้กับนาผืนใหญ่มากไม่ได้ เพราะสภาพนาข้าวที่เก็บน้ำไม่อยู่ทำให้วัชพืชโตจนทำให้ผลผลิตเสียหาย...

Read More