ดินที่มีปัญหาธาตุเหล็กเป็นพิษ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 ดินที่มีปัญหาธาตุเหล็กเป็นพิษ

ดินที่มีปัญหาธาตุเหล็กเป็นพิษ (Iron toxicity)
เกิดจากการที่ดินมีระดับธาตุเหล็กที่เป็นประโยชน์ในสารละลายดินสูง จนทำให้พืชดูดใช้มากเกินไป (ระดับที่ทำให้เกิดอาการคือมีเหล็กในเนื้อเยื่อ 300-2000 มิลลิกรัม Feต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับอายุพืช) จนเกิดเป็นพิษขึ้น เกิดได้ตั้งแต่ระยะที่ปักดำข้าวใหม่ๆ จนถึงระยะข้าวออกรวง

Read More