ตะกู Tag

ก้านเหลือง Nauclea orientalis (L.) L. วงศ์ RUBIACEAE

20 ต.ค. 2012 ก้านเหลือง

ก้านเหลือง Nauclea orientalis (L.) L. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มคลอง, กระทุ่มน้ำ (ภาคกลาง); ตะกู, สะแก เหลือง (ภาคกลาง); ตุ้มขัก, ตุ้มคำ (ภาคเหนือ); ตุ้มดง (ลำปาง, บุรีรัมย์); ตุ้มเหลือง (แม่ฮ่องสอน) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ อาจสูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นเปลาตรง แตกกิ่งต่ำ เรือน ยอดเป็นพุ่มแน่น เปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาว สีเทาเข้ม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบรูปไข่กลับ...

Read More