ต้นพญาคชราช Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

17 ม.ค. 2011 ต้นพญาคชราช

ต้นพญาคชราช ไม้เศรษฐกิจ โตเร็ว มาแรง
พญา คชราช(Payakocharach) เป็นชื่อใหม่ของต้น ปอหู ที่ตั้งขึ้นโดย นายชูพงศ์วริ นทร์ ซุ้นสุวรรณ ประธานโครงการประเทศสีเขียว ซึ่งพญาคชราชเป็นชื่อที่เป็น มงคล ตามที่เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลสายพันธุ์หนึ่ง และ เพื่อนำมาใช้ เรียก เฉพาะในโครงการประเทศสีเขียวนั้น เนื่องจากอาจมีการเข้าใจผิดโดยการนำ เอาไม้ชนิดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่คุณสมบัติแตกต่างกันมาใช้เรียก ว่าเป็นต้นพญาคชราช 

Read More