ทับทิม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 ทับทิม

การปลูกทับทิมเชิงพาณิชย์ให้ประสบความสำเร็จ หลาก หลายสาระเกี่ยวกับ “ทับทิม” จาก ดร. ไพรัตน์ ไชยนอก ดร.ไพรัตน์ ได้แนะนำว่า ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ปลูกทับทิมไม่สำเร็จ หรือต้นทับทิมออกดอกติดผลไม่ดกเท่า ที่ควรนั้น เกิดจาก
Read More