ทุเรียน Tag

king-of-fruits-01

08 ต.ค. 2016 ทุเรียน ผลไม้ที่ได้ชื่อว่า “ราชาแห่งผลไม้” (King of Fruits)

เชื่อว่าใครท่านอยากจะปลูกทุเรียนอยู่ ไม่ว่าจะปลูกรับประทานเองหรือจะปลูกขายก็ตาม หลายท่านไปซื้อทุเรียนตามท้องตลาดมารับประทาน แต่ราคาก็สูงเช่นกันทำให้เป็นข้อหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการปลูกทุเรียนขายนั้นเอง และใครที่จะปลูกไว้ทานก็มาลองอ่านข้อมูลที่เว็บเกษตรอินทรีย์แนะนำไว้ก็ไม่เสียหายนะ
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 ทุเรียน

'' ทุเรียน '' ราชาแห่งผลไม้  ลักษณะทั่วไปของ "ทุเรียน"ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในเขตที่มี สภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 10-46 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำ ฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี ความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศสูงประมาณ 75-85 % ดินมีค่าความเป็นกรดเป็น ด่าง (pH) ประมาณ 5.5-6.5
Read More