ทุ่งหญ้า Tag

23 ต.ค. 2013 การปรับพื้นที่ดินทิ้งร้างให้กลับสู่สภาพดี

ที่ดินทิ้งร้าง หมายถึง ที่ดิน ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ เข้าทำประโยชน์ต่อเนื่อง กันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ที่ดิน ทิ้งร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ เคยหรือไม่เคยทำการเกษตรกรรมมาก่อน และปล่อยทิ้งไว้ไม่เข้าทำ ประโยชน์ด้วยสาเหตุต่างๆกัน
Read More