นาข้าว Tag

การฉีดพ่นยาฆ่าแมลงในข้าว

07 พ.ย. 2012 สาเหตุที่ชาวนาเลิกใช้สารเคมีไม่ได้คืออะไร?

ผมเป็นคนเมือง แต่เป็นหลานชาวนา ตายายอยู่ชนบทจนสิ้นอายุขัย ปัจจุบันผมตัดสินใจใช้ช่วงปลายชีวิต กลับไปสู่ผืนดินที่พ่อของยายยกเป็นมรดกตกทอดมาให้แม่จนถึงผมและจะส่งต่อไปสู่ลูกของผมต่อไป ผมใช้ชีวิตเป็นคนเมือง แต่ผมผูกพันและไม่เคยลืมความสุขในหมู่วงศาคณาญาติและท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยรวงข้าวสีทอง ผมรักบ้านนอก รักความสงบ ผมจึงกลับสู่บ้านตายาย พร้อมแนวคิดการทำการเกษตรอินทรีย์ เมื่อสามปีที่แล้วผมเริ่มทดลองทำนาโยนกล้าแบบเกษตรอินทรีย์ บนผืนดินที่ร้างจากการทำนามาเกินกว่าสามปี เพราะผู้เช่าขอเช่าเฉพาะที่นาลุ่ม นาดอน 5 ไร่จึงให้เช่าเลี้ยงวัวอยู่หลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมจึงพยายามปรับปรุงที่ดอน 5 ไร่ให้สามารถทำนาแบบโยนกล้าให้ได้ ปัจจุบันที่ดอนดังกล่าวเริ่มจะเก็บน้ำอยู่บ้างแล้วทำให้แนวทางเกษตรอินทรีย์เข้าใกล้คำว่า "การทำการเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน"แล้ว แต่ตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมา ผมพยายามค้นหาคำตอบว่า ทำไมชาวนาส่วนใหญ่จึงใช้สารเคมีทั้งๆที่รู้ว่าเกษตรเคมีมีค่าใช้จ่ายสูง ผมจึงลองทำนาแบบเคมีดูบ้าง ประเภทเข้าเมืองตาหลิ่วก็หลิ่วตาตาม บนที่นาที่ขอคืนจากผู้เช่าจำนวน 12 ไร่ และก็ทำตามกระบวนการการทำนาแบบเกษตรเคมีเต็มรูปแบบและขอคำแนะนำจากพี่ป้าน้าอาตลอดจนผองเพื่อนที่ทำนาอยู่ใกล้ชิดติดกันขอคำแนะนำแบบชนิดที่ว่าผมไม่เคยทำนาแบบเขามาก่อนเลย ทุกคนยินดีแนะนำด้วยความจริงใจด้วยหัวใจของคนที่มีวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท(rurban) หนึ่งฤดูกาล ที่ทำนาแบบเกษตรเคมีผมพบว่าที่ชาวนายินดีทำนาโดยใช้สารเคมีทั้งทั้งที่รู้ว่าอันตรายและมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น เพราะว่า 1.เกษตรอินทรีย์ใช้กับนาผืนใหญ่มากไม่ได้ เพราะสภาพนาข้าวที่เก็บน้ำไม่อยู่ทำให้วัชพืชโตจนทำให้ผลผลิตเสียหาย...

Read More
นาร้าง

20 ต.ค. 2012 เกษตรกรแก้ไขดินเสื่อมสภาพนาร้าง เป็นนาข้าว และสวนปาล์มสร้างรายได้

ในห้วงปีที่ผ่านมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งจัดทำนโยบายเร่งด่วนต่างๆขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากเป็นการเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ รวมทั้งปากท้องประชาชน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรที่กระทรวงพญานาคดูแล...

Read More