นางแย้ม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

14 ม.ค. 2011 ไม้ดอก

นางแย้ม ไม้ดอกหอมแบบไทยๆ นาง แย้มเป็นต้นไม้ประดับไม่สูงมากนัก มีกลิ่นหอมเย็น ออกดอกเป็นช่อ ออกเป็นพวง ดอกเล็กๆ เช่นเดียวกับมะลิซ้อน หลายๆ ดอกซ้อนเรียงรายกัน สวยงามมาก พุ่มลำ ต้นเตี้ยสูงประมาณ 3-5 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวจะออกเป็นคู่ๆ ตรงข้ามกัน ลักษณะ ใบเป็นรูปใบโพธิ์
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

14 ม.ค. 2011 ไม้มงคลตามความเชื่อของไทย

ปลูกสักทองเป็นมงคลให้ชีวิตรับปีใหม่ สักทองเป็นไม้ยืน ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นมีผิวเรียบสีน้ำตาล กิ่งก้านจะแตกที่ยอด ใบมีลักษณะกลม ใหญ่ สีเขียวสด มีความหนามาก ออกดอกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อสีขาวนวล ดอกมี กลีบ 5 แฉก
Read More