บำรุงสวนไม้สัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักและบำรุงสวนไม้สัก

การปลูกไม้สัก,บำรุงสวนไม้สักการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักให้ได้ผลดี นอกจากจะต้องมีความรู้ทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับไม้สักแล้ว ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง และปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ ก. การคัดเลือกพื้นที่ปลูก
Read More