บ๊วย Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 บ๊วย

บ๊วย Japanese apricot ชื่อวิทยาศาสตร์    :    Prunus mume Sieb.et.Zicc. ลักษณะทั่วไป      :    บ๊วยเป็นไม้ผลเขตหนาวที่ใช้ในการแปรรูป โดยทั่ว ไป จะมีอายุยาวนานหลายสิบปี ทรงต้นมีขนาดใหญ่ แข็งแรง และทนแล้งได้ดี ดอกจะ ออกในเดือนธันวาคม มีสีขาวสวยงามมาก พันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นการ ค้า ได้แก่ พันธุ์จากไต้หวัน
Read More