ประดิก Tag

กระบาก Anisoptera costata Korth. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE

14 ต.ค. 2012 กระบาก

กระบาก Anisoptera costata Korth. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น บาก, กระบากขาว (ทั่วไป); ตะบาก (ลำปาง); กระบากโคก (เพชรบูรณ์), ประดิก (สุรินทร์); พนอง (ภาคตะวันออก) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง โตค่อนข้างเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดใหญ่ สูง ได้ประมาณ 50 ม. ลำต้นตรง มีพูพอน เปลือกเป็นร่องตื้นตามยาว เปลือกในหนา เรียงเป็นชั้นสีเหลือง ชันใส กระพี้อ่อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบยาวประมาณ 1 ซม. ร่วงง่าย ใบรูป...

Read More