ปลูกต้นกวนอิม Tag

วิจัยการจัดการดิน

20 ต.ค. 2012 ไผ่กวนอิม ไม้มงคลเพื่อการส่งออก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านหนองอ้อ

คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำโชคและของมีค่ามาสู่คนในบ้าน จึงถือเป็นไม้มงคล นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมทองประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและในพิธีสำคัญทางศาสนาด้วย จากความเชื่อดังกล่าวทำให้คนในหมู่บ้านหนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย หันมาปลูกต้นกวนอิมหรือไผ่กวนอิม ในเชิงพาณิย์กันมากขึ้น เพราะมองเห็นว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี โดยมีนางอัมพร สมบูรณ์ เกษตรกรแห่งบ้านหนองอ้อ เริ่มปลูกเป็นคนแรกเมื่อปี 2525 จากนั้นได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีชาวบ้านปลูกไผ่กวนอิมมากกว่า 60 ครัวเรือน บนเนื้อที่ว่า 800 ไร่ เหรียญทอง เนมหาวรรณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่อวนกิมบ้านหนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย บอกว่า การปลูกมี 2 วิธี คือ ปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมแกลบผุและดินร่วม...

Read More