ปัญหาของดินทราย Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ดินทราย ที่ใช้ในการทำนาข้าว

ดินทราย (Sandy soil) คือดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายจัด เกิดจากการสลายตัวของหินทรายซึ่งเป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน เช่น ดินชุดอุบลฯ ดินทรายจัดในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 5.2 ล้านไร่

Read More