ปุ๋ยไรโซ Tag

ปุ๋ยไรโซ ปุ๋ยชีวภาพเหมาะสำหรับถั่วเหลือง

04 ต.ค. 2012 นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยไรโซ เหมาะสำหรับ ถั่วเหลือง

แม้ว่าการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร จะสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงปุ๋ยเคมี ที่ปัจจุบันไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้ตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 4 ล้านตันต่อปี มีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งแนวโน้มความต้องการยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
Read More