ผลจำปาดะ Tag

วิจัยการจัดการดิน

27 ก.ย. 2012 จำปาดะ เป็นไม้ผลสกุลเดียวกับ ขนุน

จำปาดะ เป็นไม้ผลสกุลเดียวกับ ขนุน แต่ขนาดของผลเล็กกว่า กลิ่นแรงกว่า และเนื้อเละกว่า มีการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับประเทศไทยนิยมปลูกทางภาคใต้ จัดให้เป็นไม้ที่ไม่ผลัดใบ ผลนำมากินสด ๆ ได้ ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งของหวานและของคาว  มีดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในตัวเดียวกัน ลำต้นสูงประมาณ 20 เมตร เปลือกของลำต้นสีน้ำตาลปนเทา ออกผลตามลำต้นและกิ่ง ใบมีลักษณะรูปไข่สีเขียวเป็นมัน มีขนเล็ก ๆ สีน้ำตาลบนใบ ขนาดของใบ 5-12 x2.5-12 เซนติเมตร ลักษณะดอกตัวผู้เป็นทรงกระบอก ขนาด 3-3.5 เซนติเมตร สีขาวหรือเหลือง ก้านช่อดอกตัวผู้ยาว 3-6 เซนติเมตร เกสรตัวเมียมีขนาด 1.5 มิลลิเมตร ผลอ่อนมีสีน้ำตาลปนเหลือง ขนาด 20-35x 15...

Read More