ผลไม้

ประโยชน์ของการใช้พลาสติกคลุมดินสำหรับพืชการเกษตร
August 23, 2023

ประโยชน์ของการใช้พลาสติกคลุมดินสำหรับพืชการเกษตร

การใช้พลาสติกคลุมดินในการเกษตรมีประโยชน์อย่างมาก ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกพืชหลายชนิด เช่น ผักครัวสวนและผลไม้ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้. การใช้พลาสติกคลุมดินสามารถช่วยป้องกันการระเหยของน้ำและควบคุมการสูญเสียน้ำในฤดูแล้ง ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชที่อาจแย่งทรัพยากรของพืชเศรษฐกิจ อีกทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมวัชพืชและโรคพืชอีกด้วย ทำให้การเกษตรเป็นไปได้ในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน.
อ่านเพิ่มเติม