ผักปลอดสารพิษ Tag

Organic Vegetable

20 ส.ค. 2015 ปลูกผักกินเองปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องซื้อเพิ่มแถมสุขภาพดีด้วยอาหารดี

ผักสวนครัวบางชนิดสามารถนำผักจากที่เคยซื้อมารับประทานมาปลูกต่อได้เลย รวมทั้งหากเรารับประทานผักที่เราปลูกเอง ดูแลเอง จะทำให้เราได้รับประทานอาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารพิษตกค้าง ซึ่งดีต่อสุขภาพ
Read More

13 ก.พ. 2013 การปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ กันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงพิษภัยที่จะ เกิดขึ้นกับร่างกาย หากยังบริโภคผักที่ใช้ สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก ปลอดสารพิษยังช่วยลดมลพิษในสภาพ แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ปลูก เองด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืช สวนศรีษะเกษ แนะเทคนิคในการปลูกผักปลอด สารพิษที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในแปลงปลูก มีที่มาจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
Read More