ผักเหมียง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูก”ผักเหมียง(เหลียง)”ร่วมต้นยางพารา

ผักเหมียง เป็นพืชผักชนิดหนึ่ง เป็นไม้พุ่มไม้ป่าที่เจริญเติบโตได้ดีภายใต้ร่มเงาต้นไม้อื่นๆ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้นจำพวกยางพารา จึงเป็นพืชที่เหมาะจะนำมาปลูกเป็นพืชร่วมยาง มีด้วยกัน 3 ชนิด คือ 1. ชนิดใบ

Read More