พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช Tag

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

14 ต.ค. 2016 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ก่อนเข้าสู่เนื้าบทความ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ผู้เขียนความนี้ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป เรื่องราวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชดำรัสไว้นั้น สามารถนำมาเป็นแนวทางสำหรับการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ เลยหยิบยกมาเผยแพร่ต่อจากการคัดลอกบทความเพื่อเผยแพร่ให้สืบทอดต่อไปตราบยาวนานแสนนาน..
Read More