พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน

เมื่อมองถึงประเทศผู้ผลิตข้าว ประเทศที่ผลิตได้มากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ จีน รองลงมาคือ อินเดีย อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม และไทย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตอันดับ 6 ของโลก แต่ในทางกลับกันไทยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งมาโดยตลอด ทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของทั่วโลก

Read More