พันธุ์ข้าวแดงหอมไม่ไวต่อช่วงแสง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวแดงหอมไม่ไวต่อช่วงแสง

ชื่อพันธุ์ -     ข้าวหอมกุหลาบแดง (Red Rose Rice) ชนิด -     ข้าวเจ้า คู่ผสม -     KDML105R-PRE-5*4 / ไออาร์64 ประวัติพันธุ์ -     พ.ศ. 2529 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ได้รับรวงข้าวแดงหอมจำนวนหนึ่งจากสถานีทดลองข้าวสุรินทร์ จึงทำการปลูกคัดเลือกและแยกสายพันธุ์ชนิด ข้าวเหนียวและข้าวเจ้าออกจากกัน
Read More