พืชสมุนไพร Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

19 ม.ค. 2011 พืชสมุนไพร

“สาวร้อยผัว “ สมุนไพรบำรุงสาวเสริมสมรรถภาพทางเพศ สาว ร้อยผัวหรือรากสามสิบ เป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งที่แฝงไปด้วยสรรพคุณขนาน เอก บำรุงเครื่องเพศในสตรีและยังเสริมสมรรถภาพทางเพศให้แก่บุรุษ ชาว อิสานรู้จักกันดีในชื่อผักชีช้าง ชาวเหนือเรียกว่า ม้าสามต๋อน ชาวใต้เรียก ผักหนาม นิยมนำส่วนของใบอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน ซึ่งมีกลิ่นหอมคล้ายผักชีลาว มารับประทานเป็นผัก และนำส่วนของรากที่มีลักษณะคล้ายกระชาย แต่มีขนาดใหญ่และยาวกว่าทั้งยังมีกลิ่นหอม มาใช้ดองยาสมุนไพร บำรุงกำลังในสตรี ด้วยสรรพคุณที่สอดคล้องกับชื่อที่เรียกขานกันว่า
Read More