พุทรานมสด Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 พุทรา

“พุทรานมสด” คู่แข่ง “แอปเปิ้ลจีน” ไม้ผลที่น่าจับตา พุทรานม สด(Milk Jujub) เป็นพืชที่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพุทราสาย พันธุ์”ฮันนี่ จูจุ๊บ”(Jujub Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษจาก ประเทศอินเดีย โดยใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ทำให้ได้พุทราพันธุ์ใหม่ที่มีการ เจริญเติบโตดี  สามารถดูดซับแร่ธาตุและอาหารจากดินและปุ๋ยได้ดี มีความทนทาน ต่อโรคและแมลงต่างๆ ทั้งยังให้ผลดก เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ของไทยด้วย
Read More