ม้าเหล็ก Tag

ซ้อ

21 ธ.ค. 2012 ซ้อ

ซ้อ Gmelina arborea Roxb. วงศ์ LAMIACEAE (LABIATAE) ชื่ออื่น ช้องแมว (ภาคกลาง); แต้งขาว (เชียงใหม่), เป้า นก (อุตรดิตถ์); เฝิง (เพชรบุรี, ภาคเหนือ); ม้าเหล็ก (กาญจนบุรี); สันปลาช่อน (สุโขทัย) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อนหรือแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 25 ม. เปลือกเรียบ ล่อนเป็นแผ่นเล็กน้อย สีน้ำตาลอ่อน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก รูปไข่ ยาว 7–20 ซม....

Read More