ยาฆ่าแมลง Tag

27 พ.ย. 2012 การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืช สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่ แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ใน การป้องกันศัตรูพืช สารเร่ง พด.7 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7 ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น ชนิดพืชสมุนไพร ตะไคร้หอม...

Read More