ยางพารา Tag

29 ก.ค. 2013 การบำรุงดินและฟื้นฟูดินสำหรับสวนยางพาราหลังจากน้ำท่วม

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด
Read More

18 มี.ค. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเพิ่มผลผลิตยางพารา

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกยางพาราเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำ ท่วมขังหรือมีความลาดเอียงต่ำกว่า 35 องศา ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว ถึงดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่มีชั้น ดินดาน มีการระบายและ ถ่ายเทอากาศดี มีค่า ความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 4.5-5.5 อุณหภูมิ ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส มี ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี มีจำนวนวันฝนตก ประมาณ 120-145 วันต่อปี
Read More
วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

13 ธ.ค. 2012 วันยางพาราบึงกาฬ Rubber day 2012

วันที่ 12 ธ.ค. นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงงาน วันยางพารา บึงกาฬ 2012 ระหว่างวันที่ 13-16 ธ.ค. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ว่า งานเปิดฉากอย่างคึกคัก โดยมีชาวลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมาร่วมงาน พร้อมกับพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวก็มาเปิดบูธขายสินค้าเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวนี้จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเครือหนังสือพิมพ์มติชน และหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกส่วนร่วมจัดขึ้น เกษตรจังหวัดบึงกาฬกล่าวอีกว่า บึงกาฬเป็นจังหวัดแห่งเดียวของภาคอีสานที่มีภูมิประเทศ สภาพอากาศ เอื้อต่อการทำอาชีพปลูกยางพารามากที่สุด ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า 731,921 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 8 อำเภอ มีเกษตรกรปลูกยางพารามากกว่า 5,000 ราย มีเงินหมุนเวียนจากผลผลิตยางพาราเดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน เกษตรจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกยางพารา ไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ...

Read More

06 พ.ย. 2012 ถนนยางพารา สร้างจริงจากน้ำยางพารา ใช้งานได้จริง!

ความผันผวนของราคายางธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และไม่มีเสถียรภาพ ประกอบกับมีปัญหาราคายางตกต่ำเกิดขึ้นแทบทุกปี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาทางออกเพื่อช่วยยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น ซึ่งการสร้าง “ถนนยางพารา” โดยใช้ยางมะตอยผสมกับยางพาราราดถนน เป็นอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้นได้    ทั้งยังช่วยพยุงและผลักดันราคายางให้ขยับตัวสูงขึ้นด้วย  ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงราคายางตกต่ำ ...

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การดูแลและการจัดการสวนยางพาราหลังน้ำท่วม

นายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยู่ในลำดับต้นๆ ของมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออก และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดส่วนมากอย

Read More