วงศ์ RUBIACEAE Tag

กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE

13 ต.ค. 2012 กระทุ่มนา

กระทุ่มนา Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มดง (กาญจนบุรี); กระทุ่มนา, กระทุ่มน้ำ (กลาง); ตุ้มแซะ, ตุ้มน้อย, ตุ้มน้ำ (เหนือ); ถ่มพาย (เลย); โทมน้อย (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดเล็กถึง กลาง สูงได้ประมาณ 15 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่ง เปลือก ค่อนข้างเรียบ สีขาว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบร่วม...

Read More
กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. วงศ์ RUBIACEAE

28 ก.ย. 2012 กระทุ่ม

กระทุ่ม Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มบก, ตะกู, ตะโกส้ม (ภาคกลาง); ตุ้มหลวง (ภาคเหนือ); ทุ่มพราย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. ลำต้นเปลาตรง กิ่งตั้งฉาก กับลำต้น ปลายกิ่งโน้มลง ทรงพุ่มกว้างคล้ายร่ม ต้นแก่เปลือก แตกเป็นร่องตามยาว สีน้ำตาลปนเทา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ หูใบร่วมรูป สามเหลี่ยมปลายแหลม ใบเรียงตรงข้าม...

Read More