วงศ์ ULMACEAE Tag

กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEAE

28 ก.ย. 2012 กระเชา

กระเชา Holoptelea integrifolia Planch. วงศ์ ULMACEAE ชื่ออื่น กระเจา, กระเจ้า (ภาค กลาง); กะเซาะ (ราชบุรี); กาซาว (เพชรบุรี); ขะจาว, ขะจาวแจง, ฮังคาว (ภาคเหนือ); พูคาว (นครพนม); มหาเหนียว (นครราชสีมา); ฮ้างค้าว (เชียงราย, ชัยภูมิ, อุดรธานี) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อค่อนข้าง แข็ง โตค่อนข้างเร็ว ผลัดใบ ขนาด ใหญ่ สูงได้ประมาณ 30 ม. เปลือก เรียบ...

Read More