วัชพืชในนาข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

15 พ.ย. 2010 ชนิดวัชพืชที่สำคัญในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

หมายถึง   พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้   มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย   นาบางแห่งมีวัชพืชมาก  นาบางแห่งมีวัชพืชน้อย  และนาแต่ละแห่งก็มีวัชพืชชนิดต่างกันด้วย  เพราะการเกิดของวัชพืชในนาข้าวนั้นแตกต่างกันไปตามท้องที่และวิธีการทำนา ปลูกข้าว ปกตินาหว่านมีวัชพืชมากว่านาดำ เพราะนาดำมีการเตรียมดินดีกว่า และมีการเก็บวัชพืชออกไปจากแปลงนาก่อนการปักดำด้วย

Read More