วิถีชาวบ้าน Tag

วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 กิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จากวิถีชาวบ้านถึงอุตสาหกรรม โดย ชุมชนคนรักการเกษตร

จากกรณี บริษัทเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดระบบบำบัดน้ำเสียและสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นในเขตพื้นที่โรงงาน โดยพื้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยใช้พื้นที่ที่ดินเอกสารสิทธิในการก่อสร้างโรงงาน เนื้อที่ประมาณ 333 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง–ละหานทราย ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจในกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
Read More