วิธีการต่อเชื้อ Tag

27 พ.ย. 2012 การทำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7

สารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่ผลิตจากสารเร่ง พด.7 เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากการย่อยสลายพืช สมุนไพร โดยกิจกรรมจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มี ออกซิเจนได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดในปริมาณสูง รวมทั้งสารออกฤทธิ์ประเภทต่างๆและสารไล่ แมลงที่สกัดได้จากพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ใช้ใน การป้องกันศัตรูพืช สารเร่ง พด.7 เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพื่อ ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช ประโยชน์ของสารเร่ง พด. 7 ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ย หนอน เจาะผลและลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอ ไรแดง แมลงหวี่ เป็นต้น ชนิดพืชสมุนไพร ตะไคร้หอม...

Read More

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง เกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อย สลายสารอินทรีย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ เศษพืชหรือวัสดุ เหลือใช้ชนิดต่างๆ จน กระทั่งได้สารอินทรี วัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาล ปนดำ สารเร่ง พด.1 เป็น กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความ สามารถสูงในการย่อย สลายวัสดุเหลือใช้จากการ เกษตร เพื่อผลิตปุ๋ยหมักใน ช่วงระยะเวลาอ ันส ั้น ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีสและรา วิธีการกองปุ๋ยหมัก นำเศษพืช เช่น ฟางข้าว เศษหญ้า ต้นข้าวโพด ต้นอ้อย ต้นถั่ว ต้นยาสูบ ไส้ปอ และผักตบชวา เป็นต้น โดยปุ๋ยหมัก...

Read More