วิธีการปลูก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 ม.ค. 2011 ว้านกวักแม่ทองใบ

ว่าน''กวักแม่ทองใบ'' ว่านกวักแม่ทองใบ เป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีลักษณะกลมคล้ายหอมหัว ใหญ่ ผิวนอกของหัวมีสีเขียวอ่อน เนื้อในหัวสีขาว มองดูเผินๆ จะเหมือนกับต้น พลับพลึง แต่ไม่ใช่เพราะไม่มีลำต้นเหนือดินอย่างพลับพลึง มีก้านใบแตกออกจาก หัว โคนของก้านใบเป็นกาบสั้นๆ ก้านใบด้านบนแบนแต่ด้านหลังนูน กลางใบมีร่อง สีเขียวเข้ม ใบยาวประมาณ 25-30 ซม.
Read More