วิธีป้องกันดินถล่ม Tag

17 ส.ค. 2013 การป้องกันดินถล่ม และวิธีปฏิบัติสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ลาดชัน

ดินถล่ม หรือแผ่นดินถล่ม หมายถึง การเคลื่อนที่ของ แผ่นดินและขบวนการซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของแผ่นดิน หิน ตาม แนวลาดชัน เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก การ เคลื่อนที่ของมวลเหล่านี้ มีความเร็วปานกลางถึง เร็วมาก ประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก มาก และมักเกิดพร้อมกับน้ำป่าไหลหลากบริเวณ เทือกเขา
Read More