วิธีใช้ปุ๋ยอินย์ทรีน้ำ Tag

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์ลักษณะเปียกหรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก เลี้ยงสัตว์ ให้ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยอินทรียน้ำจากปลาและ หอยเชอรี่จะให้ไนโตรเจนสูง วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นำสารเร่ง...

Read More