ว่านนกคุ้ม Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 ม.ค. 2011 ว่านนกคุ้ม

ว่าน''นกคุ้ม'' คุ้มครอง แคล้วคลาด เชื่อกันว่าถ้าปลูกว่านนกคุ้มไว้ในบริเวณบ้าน จะให้คุณในทางป้องกันอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะป้องกันอัคคีภัยได้เป็นอย่างดีชื่อวิทยาศาสตร์: Eurycle ambeinensis (Loud) วงศ์: AMARYLLIDACEAE(วงศ์พลับพลึง)
Read More